Sačuvaj bookmark_border
remove_red_eye 1056
favorite_border 12
share

Nacionalni Park Prokletije

0,0
query_builder Otvoreno
roomZla Kolata subdirectory_arrow_right

Hidrografija: glacijalna jezera (Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko i dr.), veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, rijeke, podzemni izdani i planinske lokve.

Hridsko-Ridsko jezero:

  • Nadmorska visina 1.970 m
  • Površina od 33-36.000 m, zavisno od vodostaja
  • Maksimalna dubina 4 m

Klima: Kontinentalna, planinska i subalpska. Zime su veoma oštre i duge, a ljeta svježa i kratka. Srednje godišnje temperature vazduha od 2-7°C. Maksimalna količina padavina izlučuje se u kasnu jesen i prvi dio zime. Sniježni pokrivač je prosječne debljine 15cm i zadržava se od 90 – 210 dana.

Reljef je razuđen, sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, riječnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. Ističu se sledeće zone: Karanfilsko-Bjelička (najkrševitiji dio ovog područja, sa brojnim vrhovima preko 2.000 mnv); Visitorska; Zona Bogićevice; Zona Bora i Kofiljaće; Staračko-zavojska zona.

Rezervati :

  •  Hridsko jezero
  •  Volušnica

CJENOVNIK
Ulaznica(uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza) 1,00 €/1 dan/po osobi
Iznajmljivanje bicikala 3,00 €/1h
Iznajmljivanje bicikala 8,00 €/1 dan
Korišćenje usluga vodiča 40,00 €/4h
Korišćenje usluga vodiča 80,00 €/8h
Iznajmljivanje krplji 4,00 €/1 dan
Iznajmljivanje štapova za pješsačenje 3,00 €/1 dan
Iznajmljivanje šatora 8,00 €/1 dan
Naknada za korišćenje objekata i prostora za određene namjene (parkiranje, kampovanje, loženje vatre) plaća se u visini i to za:
Korišćenje prostora za postavljanje šatora 3,00 €/1 dan
Korišćenje uređenih kamp prostora 10,00 €/1 dan
Loženje vatre na posebno uređenim mjestima(u cijenu uključena potrebna količina drveta) 5,00 €/1 dan
Naknada za snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama u nacionalnim parkovima plaća se u visini:
Igrani I komercijalni filmovi 200,00 €/1 dan
TV reklame I spotovi 400,00 €/1 dan
Naknada za sakupljanje i branje šumskih plodova plaća se u visini i to:
Dozvola za branje I sakupljanje šumskih plodova,gljiva,ljekovitog I aromatičnog bilja 50,00 €/1 godina/po osobi
Dozvola za branje I sakupljanje šumskih plodova,gljiva,ljekovitog I aromatičnog bilja 5,00 €/1 dan/po osobi
(u sve navedne cijene uračunat je pdv 21%-izuzev za ulaznice